درباره ما

در ابتدا عرض کنم روش کار ما چون کمی متفاوت است شاید تکمیل این بخش کمی برای ما سخت می باشد.

این مجموعه در ابتدا بصورت انفرادی راه اندازی شد ولی به قصد همکاری با دانشجویان توانمند در اتریش که دارای تجربه و دانش کافی در زمینه اعزام دانشجو هستند.

پروسه پذیرش دانشجویی شما از دانشگاه های اتریش با برنامه ریزی دقیق و قابل اعلام به شما صورت میگیرد که البته بزودی بخشی برای کاربران در سایت راه اندازی می گردد که میتوانند این پروسه را مرحله به مرحله در وبسایت وارد نموده و در هر مرحله نظرات دقیقی دریافت کنند و در صورت نیاز به همکاری و انجام موردی خاص توسط بنده و یا دوستان بنده در این مجموعه مبلغی معین دریافت می گردد.