تعهد رکن اولیه کار ماست

انتخاب بهترین اعزام دانشجو به اتریش

شاید بعد از کمی جستجو در اینترنت و یا در فضای غیر مجازی و از بین هزاران آگهی اعزام دانشجو به اتریش، اولین سوالی که به ذهن شما برسد این باشد که چرا "Austria-apply" را انتخاب کنید. ما نه اولین هستیم، نه تنهاترین، نه بهترین و... ولی ما جزو متعهدترین ها هستیم و با داشتن سالها تجربه و زندگی در اتریش می توانیم شما را تا انتهای مسیر همراهی کنیم. اولین دلیل راه اندازی این وبسایت اطلاع رسانی صحیح و کمک به دوستان برای گرفتن پذیرش از دانشگاه های اتریش بدون اتلاف وقت و صرف هزینه های اضافی می باشد. لازم به ذکر است که در صورت انتخاب ما برای انجام پروسه پذیرش، تا زمان دریافت پذیرش قطعی از دانشگاه، هیچ مبلغی بابت انجام این خدمات از شما دریافت نمی گردد.

شاید با اولین ارتباط با ما متوجه این موضوع بشوید که مهم ترین قضیه برای بنده و دوستانی که با بنده همکاری می کنند داشتن تعهد و گرفتن نتیجه مثبت نهایی است.

مراحل دریافت پذیرش توسط ما از دانشگاه های اتریش مانند اندک دوستانیست که به درستی و دلسوزانه اقدام به انجام این امور برای متقاضیان می نمایند ولی ما با در نظر گرفتن استرس حاکم در روال دریافت پذیرش برای کاهش این موضوع در حین پذیرش مسیر دریافت رو به همراه اطلاعات جز به جز در اختیار شما قرار میدهیم و همواره پاسخگوی تک تک سوالات شما برای آسودگی بیشتر خاطر شما خوهیم بود.